OFERTAZimowe utrzymanie ulic

Posiadamy doświadczenie w dziedzinie mechanicznego jak i ręcznego zimowego utrzymania dróg, ulic i zatok postojowych przy pomocy nowoczesnego sprzętu. Nasze samochody wyposażone są w pługi do spychania zalegającej warstwy śniegu, zabudowę solarko-posypywarki do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniających.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w system monitoringu i lokalizacji GPS, dzięki czemu nasze usługi są poddawane ciągłej kontroli.

Zimowe utrzymanie dróg to przede wszystkim:
-likwidacja śliskości jezdni przez posypywanie środkami chemicznymi i uszorstniającymi,
-odgarnianie śniegu z dróg przy wykorzystaniu specjalistycznych pługów odśnieżnych,

Letnie utrzymanie ulic

Posiadamy doświadczenie w dziedzinie mechanicznego jak i ręcznego zamiatania dróg, ulic i zatok postojowych przy pomocy nowoczesnego sprzętu.

W naszym posiadaniu znajdują się zamiatarki uliczne oraz polewaczka uliczna. Świadczymy usługi zamiatania mechanicznego oraz usługi polewania i zmywania jezdni po jej uprzednim zamieceniu.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w system monitoringu i lokalizacji GPS, dzięki czemu nasze usługi są poddawane ciągłej kontroli.

Letnie utrzymania dróg to przede wszystkim:
-oczyszczanie pozimowe ulic i dróg,
-zamiatanie mechaniczne ulic,
-zamiatanie mechaniczne zatok parkingowych,
-zamiatanie mechaniczne opasek bezpieczeństwa,
-zamiatanie ręczne miejsc trudnodostępnych,
-zmywanie jezdni po jej uprzednim oczyszczeniu,
-usuwanie zwłok martwych zwierząt z terenu Gorzowa Wlkp.

Usługi z zakresu odbioru odpadów
Świadczymy usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów:
-odbioru i transportu odpadów „budowlanych”,
-odbioru i transportu odpadów komunalnych,
-wynajmu muld i kontenerów o pojemności 2,5 m3; 5,0 m3 i 7 m3 na odpady „budowlane”.

Harmonogram odbioru - nieruchomości niezamieszkałe
Harmonogram odbioru - cmentarz komunalny

Usługi komercyjne

Ponadto świadczymy usługi komercyjne w zakresie letniego i zimowego utrzymania ulic i placów w zakresie ich czystości i przejezdności:
-zamiatanie mechaniczne ulic i placów;
-odśnieżanie ulic, dróg i placów;
-zwalczanie śliskości ulic, dróg i placów;
-polewanie ulic, dróg gruntowych i placów;
-ręczne oczyszczanie ulic, parkingów i placów.


Adres

  • INNEKO RCS Sp. z o.o.
  • ul. Podmiejska 20
  • 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt

  • Kom. +48 609 400 527
  • Tel. +48 95 749 01 91
  • E-mail:BIURO RCS