OFERTAZimowe utrzymanie ulic:

Posiadamy doświadczenie w dziedzinie mechanicznego jak i ręcznego zimowego utrzymania dróg, ulic i zatok postojowych przy pomocy nowoczesnego sprzętu dostępnego na rynku.

Nasze samochody wyposażone są w pługi do spychania zalegającej warstwy śniegu, zabudowę solarko-posypywarki do rozsypywania środków chemicznych i uszorstniające.

Wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w system monitoringu i lokalizacji GPS, dzięki czemu nasze usługi są poddawane ciągłej kontroli.

Zimowe utrzymanie dróg to przede wszystkim:

-likwidacja śliskości jezdni przez posypywanie środkami chemicznymi i uszorstniającymi,

-odgarnianie śniegu z dróg przy wykorzystaniu specjalistycznych pługów odśnieżnych,


Letnie utrzymanie ulic:

Posiadamy doświadczenie w dziedzinie mechanicznego jak i ręcznego zamiatania dróg, ulic i zatok postojowych przy pomocy nowoczesnego sprzętu dostępnego na rynku.

W naszym posiadaniu znajdują się zamiatarki uliczne oraz polewaczka uliczna. Świadczymy usługi zamiatania mechanicznego oraz usługi polewania i zmywania jezdni po jej uprzednim zamieceniu.

Wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w system monitoringu i lokalizacji GPS, dzięki czemu nasze usługi są poddawane ciągłej kontroli.

Letnie utrzymania dróg to przede wszystkim:
-oczyszczanie pozimowe ulic i dróg,
-zamiatanie mechaniczne ulic,
-zamiatanie mechaniczne zatok parkingowych,
-zamiatanie mechaniczne opasek bezpieczeństwa,
-zamiatanie ręczne miejsc trudnodostępnych,
-zmywanie jezdni po jej uprzednim oczyszczeniu,
-usuwanie zwłok martwych zwierząt z terenu Gorzowa Wlkp.Usługi komercyjne

Ponadto świadczymy usługi komercyjne w zakresie letniego i zimowego utrzymania ulic i placów w zakresie ich czystości i przejezdności:
-Zamiatanie mechaniczne ulic i placów;
-Odśnieżanie ulic, dróg i placów;
- Zwalczanie śliskości ulic, dróg i placów;
-Polewanie ulic, dróg gruntowych i placów;
-Ręczne oczyszczanie ulic, parkingów i placów.


Ugruntowanie firmy, sprzęt, wyszkoleni i oddani pracownicy, sprawdzona organizacja pracy, odpowiednia logistyka i pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonych prac, daje gwarancję stabilnej i niezawodnej działalności.

Adres

  • INNEKO RCS Sp. z o.o.
  • ul. Teatralna 49
  • 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt

  • Kom. +48 609 400 527
  • Tel. +48 95 722 53 85
  • E-mail:BIURO RCS